1ης Έκθεσης Βιώσιμης Ανάπτυξης

Έκθεση ESG 2023

Η GS LABELPRINT P.C. με τα 10 χρόνια ιστορίας παρουσιάζει τα αποτελέσματα της 1ης Έκθεσης Βιώσιμης Ανάπτυξης με την καταμέτρηση των δεδομένων και τους στρατηγικούς στόχους της εταιρείας σε κρίσιμους πυλώνες βιωσιμότητας, που περιλαμβάνουν την προστασία του περιβάλλοντος, τις αρχές διακυβέρνησης και τη φροντίδα των ανθρώπων.

Η GS Labelprint επενδύει στην ποιότητα και στην οικονομία που απαιτεί ο κλάδος συσκευασίας προϊόντων σύμφωνα με τα δεδομένα και τις τάσεις του 21ου αιώνα. Επέλεξε τις τεχνολογίες εκτύπωσης αυτοκόλλητων ετικετών Xeikon και Durst για την αναμφισβήτητη ποιοτική υπεροχή τους. Θεωρεί την ποιότητα όχι μόνο δεδομένη αλλά αναπόσπαστο κομμάτι της δικής της δουλειάς που επηρεάζει άμεσα του πελάτη.

Μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την παραγωγή ετικετών Finat.

Πρώτο βραβείο εξαιρετικής ποιότητας ψηφιακής εκτύπωσης στη διεθνή έκθεση Labelexpo 2017.

Αναφερόμενος στις επιδόσεις και τους στόχους της GS LABELPRINT P.C. , ο Διευθύνων Σύμβουλος, δήλωσε: 

«Με περηφάνεια είμαστε σε θέση να δημοσιεύσουμε την πρώτη Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης της GS LABELPRINT. Στην πορεία αυτή εντάξαμε νέες τεχνολογίες αιχμής στη γραμμή παραγωγής μας, με τη βοήθεια των οποίων μπορούμε να δημιουργούμε προϊόντα που απευθύνονται και σε τυφλούς, μέσω του λογισμικού High Bυild Xaar Print License για ανάγλυφες εκτυπώσεις μεγαλύτερου ύψους εκτύπωσης και ανάγλυφων χαρακτήρων Braille , αυξήσαμε τον αριθμό των γυναικών εργαζομένων στην εταιρεία μας, στηρίξαμε ενεργά τις περιοχές που επλήγησαν από πρόσφατες θεομηνίες και συνάψαμε συμφωνίες για τη βέλτιστη διαδικασία ανακύκλωσης και διαχείρισης των υπολειμμάτων της παραγωγικής μας διαδικασίας, συστηματοποιήσαμε περαιτέρω διαδικασίες και ενδυναμώσαμε την εταιρική κουλτούρα μας σε θέματα ηθικής και βιώσιμης ανάπτυξης. Η συνεισφορά μας στο κοινωνικό σύνολο και την προστασία του περιβάλλοντος είναι το καθήκον μας".

Η Έκθεση αναφέρεται στις δραστηριότητες της εταιρείας για την οικονομική χρήση 2023.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Σε υλοποίηση του Συστήματος Εναλλακτικής διαχείρισης, εταιρεία έχει συνάψει σύμβαση με την «ΕΕΑΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ – ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ, η οποία μεριμνά για τη συλλογή χρησιμοποιημένων συσκευασιών ή/και  αποβλήτων μη επικινδύνων συσκευασιών και τη διοχέτευσή τους προς τις πλέον ενδεδειγμένες εναλλακτικές λύσεις διαχείρισης αποβλήτων δηλαδή την αξιοποίηση, συμπεριλαμβανομένης της ανακύκλωσης, των συλλεγόμενων συσκευασιών ή αποβλήτων συσκευασίας των συμμετεχόντων διαχειριστών με τη χρησιμοποίηση καθαρών τεχνολογιών. Η ΕΕΑΑ είναι πιστοποιημένη για το Σύστημα Διαχείρισης σύμφωνα με το Πρότυπο EN ISO 14001 : 2015 μέσω των Διαδικασιών της TÜV AUSTRIA (Αριθ. Εγγραφής Πιστοποιητικού: 20051230009457, Ισχύει έως: 2026-08-02).

Στο πλαίσιο της δέσμευσης της για κυκλική οικονομία, η GS LABELPRINT P.C. έχει θέσει ως προτεραιότητα να διασφαλίσει ότι όλα τα υλικά συσκευασίας της είναι ανακυκλώσιμα. Επίσης εφαρμόζει μέθοδο διαχείρισης αποβλήτων που ενδείκνυται από τη νομοθεσία, και όλα τα παραγόμενα απόβλητα από την εργοστασιακή δραστηριότητά της οδηγούνται προς διάθεση σε αδειοδοτημένες εταιρείες διαχείρισης και επεξεργασίας αποβλήτων. 

Επιπλέον, η GS LABELPRINT P.C. είναι εγγεγραμμένη στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης (ΑΜΠ:16490/01-05-2024).

ΑΡΧΕΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Η δομή διακυβέρνησης της GS LABELPRINT είναι ανάλογη των δραστηριοτήτων της, ώστε να διασφαλίσει ότι η συμπεριφορά και η λειτουργία της συμμορφώνονται με τα υψηλότερα ηθικά πρότυπα.

Η εταιρεία έχει πιστοποιηθεί από το Quality Management System EN ISO 9001:2015  από την QMSCERT (Certificate No: 051023-1, Ισχύει έως: 4/10/2026).

Η εταιρία συμμορφώνεται πλήρως με τις οικονομικές και νομικές υποχρεώσεις της, υποστηρίζει τον δίκαιο ανταγωνισμό και συμμετέχει ενεργά στην οικονομική ανάπτυξη της χώρας. Κατά την περίοδο αναφοράς δεν προέκυψε κανένα περιστατικό μη συμμόρφωσης με κανονισμούς και κανένα περιστατικό διαφθοράς.

Επιπλέον, για την περίοδο αναφοράς, όλοι οι υπάλληλοι ενημερώθηκαν για την πολιτική εταιρικής ηθικής της εταιρείας, στην οποία αναφέρονται διάφορα θέματα διαφθοράς και δωροδοκίας.

Το 2023, η εταιρεία αύξησε σημαντικά των αριθμό γυναικών, οι οποίες απασχολούνται στην GS LABELPRINT P.C. Συγκεκριμένα, μέσω της πρόσληψης τεσσάρων γυναικών αυξήθηκε σημαντικά ο δείκτης ειδικευμένης εργασίας στην εταιρεία. Το 2024, η εταιρεία αύξησε περαιτέρω κατά 2 μονάδες το δείκτη αυτό. 

Η Πολιτική Εταιρικής Ηθικής και Πολιτική Καταπολέμησης Βίας και Παρενόχλησης στην Εργασία & Διαχείρισης Καταγγελιών προωθεί την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και είναι αντίθετη σε όλες τις μορφές διακρίσεων. 

Επένδυση σε τεχνολογίες τελευταίας αιχμής έχουν συμβάλλει στην εξέλιξη, ανάδειξη και ενδυνάμωση του κοινωνικού προφίλ της GS LABELPRINT σε  «social inclusive». Μέσω του λογισμικού High Bυild Xaar Print License η εταιρεία μπορεί να εκτυπώνει ανάγλυφες εκτυπώσεις μεγαλύτερου ύψους εκτύπωσης και ανάγλυφων χαρακτήρων Braille.

Η GS LABELPRINT στηρίζει την εταιρική της κουλτούρα στη συνεχή, δια βίου μάθηση των ανθρώπων της και όχι μόνο την ενθαρρύνει, αλλά και την ενσωματώνει στο οικοσύστημα της επιχείρησης.

Στόχος της εταιρείας για το 2024 είναι η αύξηση των ωρών εκπαίδευσης και κατάρτισης εργαζομένων κατά 20%.